Bạn đang ở: Trang chủ Thành lập công ty Thành lập công ty TNHH 2 thành viên Bóng đá thể thao Crown

dich vu thanh lap cong ty Câu hỏi:  Tôi là thành viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn có 03 thành viên, tôi đang là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty. Hiện nay, hai thành viên còn lại chuyển nhượng hết phần vốn góp cho tôi. Vậy tôi có được tiếp tục hoạt động dưới hình thức công ty TNHH hai thành viên không?

Trả lời.

Dựa vào các nội dung bạn nêu ra, tất cả các thành viên khác trong công ty của bạn đã chuyển nhượng hết phần vốn góp của hộ cho bạn. Như vậy, công ty của bạn đã không còn đủ thành viên để hoạt động theo hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Luật doanh nghiệp nữa. Theo quy định tạiKhoản 3- Điều 53 của Luật doanh nghiệp:

Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng”.

Căn cứ quy định nêu trên, bạn cần tổ chức hoạt động lại công ty theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty của bạn đặt trụ sở chính trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bạn và các thành viên khác hoàn thành việc chuyển nhượng vốn góp.

Tweet

Tải xuống ứng dụng Crown Sports

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats