Mạng lưới cá cược thành viên Crown

dich vu thanh lap cong ty Xin chào! Công ty em là công ty Cổ Phần, gồm 4 cổ đông thành lập từ năm 2007. Hiện nay có 1 cổ đông nắm giữ số cổ phần nhiều nhất muốn chuyển nhượng lại 1 phần cổ phần cho các nhân viên đang làm việc tại Công ty. Vậy cho em hỏi thủ tục đăng ký chuyển nhượng bao gồm các loại giấy tờ nào?

Có phải thông báo hồ sơ cho cơ quan thuế hay Sở kế hoạch đầu từ hay không? giá chuyển nhượng bằng mệnh giá cổ phần thì có phải đóng thuế TNCN hay không?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Dịch vụ Trái Đất. Nội dung câu hỏi của bạn đã được Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2014

Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính: Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Nội dung tư vấn:

1. Về điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông.

Căn cứ vào Điểm d Khoản 1 Điều 110 LDN 2014 quy định, điều kiện để được chuyển nhượng cổ phần như sau:

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp một số trường hợp sau:

- Công ty mới thành lập trong thời hạn 03 năm, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

- Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.”

2. Trình tự thủ tục chuyển nhượng cổ phần

-  Đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập:

Các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

Tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần.

Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Tiến hành đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập theo quy định.

-  Đối với cổ đông phổ thông của cổ đông phổ thông:

Các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông.

Tiến hành đăng ký cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên với Cơ quan đăng ký kinh doanh(nếu có).

3. Đóng thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo điểm b khoản 4 Điều 2. của Thông tư 111/2013 của Bộ tài chính, quy định về các khoản thu nhập chịu thuế, trong đó bao gồm: "Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp". Do đó, việc bạn chuyển nhượng cổ phần phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Về mức thuế phải đóng, anh có thể tham khảo thêm  Công văn số 1832/BTC-CST “V/v giải đáp chính sách thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong công ty Cổ phần

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Để được tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ:

Địa chỉ : Số 4 Ngõ 67, Đỗ Quang- Trung Hòa- Cầu Giấy - Hà Nội
Tel : (04) 3.2.26.26.44 Fax : (04) 3.2.26.26.45
DĐ: 0983.92.77.83 - 0945.285.478.
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.thanhlapcongtymoi.com-www.thanhlapcongtymoi.vn

Tweet

Cổ tức vương miện

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats