dich vu thanh lap cong ty 1. Khái niệm chi nhánh.

Chi nhánh, Văn phòng đại diện là những đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp.

     Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

    Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.
2. Khái niệm địa điểm kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Việc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh kinh doanh không hiệu quả thì thủ tục chấm dứt hoạt động như thế nào?

I. Hồ sơ, thủ tục bao gồm:

1.Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

2. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

3. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh;

5. Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

II. Nhiệm vụ của Công ty Dịch Vụ Trái Đất .

 -  Soạn thảo, bổ sung nội dung hồ sơ.

 -  Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ vào sở kế hoạch đầu tư.

 - Đại diện cho khách hàng đến lấy thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;  địa điểm kinh doanh;

III. Về thời gian và Chi phí:

Vui lòng liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ hồ sơ cụ thể:
Số 2B/34/68 - Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: 0432.26.26.44 – Fax: 0432.26.26.45.

Hotline: 0983.927.783 - 0904.506.483.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: thanhlapcongtymoi.com - thanhlapcongtymoi.vn - getalialawn.com

Tweet

điểm số vương miện

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats