Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Sẽ không phải nộp báo cáo tài chính

Kỳ nộp Báo cáo tài chính sắp đến. Có rất nhiều doanh nghiệp sẽ không phải nộp báo cáo tài chính của năm 2015, mà được gộp  vào kỳ Báo cáo tài chính của năm 2016 . Nhưng nhiều bạn kế toán không biết, vẫn làm, và vẫn nộp Báo cáo tài chính của năm 2015 (năm 2015 chưa có phát sinh).

Doanh nghiệp các bạn có thuộc trường hợp đó không? Các bạn cùng xem chi tiết bài viết nhé.

Tại khoản 4 điều 13 luật kế toán năm 2003 quy định: “4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.”

Theo đó, nếu doanh nghiệp của các bạn mới thành lập trong năm 2015, và tính từ ngày thành lập đến hết ngày 31/12/2015 dưới 90 ngày thì các bạn sẽ đượcgộp Báo cáo tài chính vào năm 2015  nhé. Và các bạn sẽ phải làm Công văn xin gộp báo cáo tài chính gửi Cơ quan thuế, thời gian nộp công văn trùng với thời gian nộp Báo cáo tài chính của năm 2015 nhé.

Tải mẫu công văn bản word :

Lưu ý : Đây là các bạn xin gộp Báo cáo tài chính nhé, còn quyết toán thuế

TNDN và thuế TNCN thì sao? Các bạn có được gộp hay không? Cùng theo dõi tiếp

bài viết nhé.

==>Về quyết toán thuế TNDN: Căn cứ vào khoản 3 điều 3 thông tư 78/2014/TT-BTC quy định:

"Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo  (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

==> Theo đó , các bạn được làm công văn xin gộp quyết toán thuế TNDN vào năm sau nhé

(có thể bổ sung thêm vào công văn trên, hoặc làm riêng một công văn khác tùy vào từng chi cục nơi bạn đăng ký nhé nhé)

==>Về thuế TNCN : Không thấy có hướng dẫn, nên các bạn không được gộp nhé.

==> Để được tư vấn miễn hãy liên hệ ngay với Công ty TNHH Dịch vụ Trái Đất theo địa chỉ:

Website: getalialawn.com

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline: 043.226.2644 / 0904.506.483

Chúc bạn thành công!

Tweet

Tập đoàn đầu tư Crown

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats