Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Trang web chính thức của Crown

dich vu so sach ke toan NGUYÊN TẮC LẬP HÓA ĐƠN GTGT.

Nguyên tắc 1:

Tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa dịch vụ theo thông tư 39/2014/TT-BTC.

Nguyên tắc 2:

Người bán lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ bao gồm các trường hợp hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục cho quá trình sản xuất), xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Nội dung ghi trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không được tẩy xóa, sửa chữa, phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không dùng mực đỏ, chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chiếu phần còn trống (nếu có).

Nguyên tắc 3:

Hóa đơn được lập 1 lần làm nhiều liên. Nội dung lập phải được thống nhất trên các liên cùng 1 số.

Nguyên tắc 4:

Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp đơn vị kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng hình thức đặt in có ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn bộ  hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ phân bổ theo dõi số lượng cho từng đơn vị trực thuộc , từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ nhỏ đến lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.

Tweet

Trang web cá cược thể thao Crown được đề xuất

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats