Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Từ 1/7/2016 thay đổi mức tiền phạt chậm nộp thuế

dich vu so sach ke toan Từ 1/7/2016 thay đổi mức tiền phạt chậm nộp

Từ 1-7-2016, doanh nghiệp nộp thuế chậm sẽ chịu lãi 0,03%/ngày, tương đương 0,9%/tháng cho số tiền thuế chậm nộp, thay vì 0,05%/ngày như lâu nay.

Khoản 3, điều 3 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế vừa được Quốc hội thông qua ngày hôm qua, 6-4, đã quy định như vậy.

Luật này nêu rõ, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế, thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

So với mức lãi suất 0,05%/ngày, tương đương 1,5%/tháng đang áp dụng lâu nay theo khoản 4, điều 5, Luật số 71/2014/QH13 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế - thì mức lãi suất vừa được thông qua có giảm hơn.

Trước đó, tại tờ trình Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của các luật về thuế, Bộ Tài chính đề xuất tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế không nên quy định mức cụ thể tại Luật mà giao Chính phủ quy định phù hợp với từng thời kỳ. Làm như vậy để phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của người nộp thuế và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế đã được điều chỉnh qua các thời kỳ (sửa đổi nhiều lần) nhưng sự điều chỉnh này chưa theo kịp với thực tế, có thời gian thì cao hơn lãi suất ngân hàng, có thời gian thì lại thấp hơn lãi suất ngân hàng. Với mức tỷ lệ 0,05%/ngày áp dụng từ 1-1-2015, tương ứng với khoảng 18%/năm là cao hơn lãi suất ngân hàng giai đoạn này (chỉ khoảng 9,5-10,5%).

Tỷ lệ tiền lãi đối với khoản thuế nộp chậm đã được điều chỉnh qua các lần sửa đổi Luật Quản lý thuế.

Tại thời điểm năm 2006, khi Luật Quản lý thuế được thông qua, mức xử phạt đối với khoản chậm thuế chậm nộp là 0,05%/ngày.

Đến năm 2012, tại Luật số 21/2012/QH13, Quốc hội quy định có hai mức: 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp không quá chín mươi ngày và 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối vượt quá thời hạn chín mươi ngày.

Đến 2014, tại Luật số 71/2014/QH13, tỷ lệ này được quy định lại là 0,05%/ngày.

Thực thi việc trả lãi cho người nộp thuế khi bị hoàn thuế chậm

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khoản 5, Điều 60 của Luật Quản lý thuế hiện hành đã quy định, trong trường hợp cơ quan quản lý thuế chậm ra quyết định hoàn thuế (do lỗi của cơ quan quản lý thuế) thì ngoài số tiền thuế phải hoàn, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi theo quy định. Trên cơ sở này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định mức lãi suất phải trả cho người nộp thuế khi cơ quan thuế chậm hoàn thuế, đó là áp dụng theo lãi suất ngân hàng cùng thời điểm.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thừa nhận, thực tế hiện nay, có nhiều trường hợp cơ quan thuế chậm hoàn tiền thuế cho doanh nghiệp nhưng chậm thực hiện trả tiền lãi chậm hoàn thuế cho người nộp thuế, ảnh hưởng đến quyền lợi của người nộp thuế.

Do vậy, tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và chỉ đạo cơ quan thuế thực hiện nghiêm việc chi trả tiền chậm hoàn thuế cho người nộp thuế.

Tweet

Chiến lược cá cược thể thao Crown

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats