Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

dich vu so sach ke toan Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài


Kể từ ngày 1/1/2014 theo Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 15/11/2013: Quy định mức phạt chậm nộp hồ sơ, tờ khai môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

MỨC PHẠT
SỐ NGÀY NỘP CHẬM (Hành Vi)

Phạt cảnh cáo – Từ 1 – 5 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

700.000

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mứ phạt:
Tối thiểu400.000
- Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 1.000.000

– Từ 1 – 10 ngày

1.400.000

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu800.000
- Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 2.000.000

- Từ trên 10 - 20 ngày

2.100.000

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu1.200.000
- Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa3.000.000

- Từ trên 20 - 30 ngày.

2.800.000

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 1.600.000
- Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa4.000.000

- Từ trên 30 - 40 ngày.

3.500.000

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu2.000.000
- Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa5.000.000

- Từ trên 40 - 90 ngày.
- Trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
- Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá trên 90 ngày, nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.


Quy định về thời hạn nộp hồ sơ thuế các bạn xem tại đây:
Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế

Chú ý :  Ngoài việc bị phạt vì tội chậm nộp hồ sơ khai thuế, các bạn còn bị phạt vì tội chậm nộp tiền thuế, chi tiết các bạn xem tại đây: Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngoài ra các bạn cần chú ý thêm:

1. Quy định về mức xử phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế:

Mức phạt
Số ngày chậm nộp (Hành vi)
Phạt cảnh cáo - Từ 01 - 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

700.000

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu400.000
- Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa1.000.000

 - Từ 01 - 30 ngày

1.400.000

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu800.000
- Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa2.000.000

- Trên 30 ngày.
- Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.
- Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.


2. Mức phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế:

Mức phạt
 Hành vi

700.000

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt:
Tối thiểu400.000
- Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa1.000.000

 - Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hoá đơn, hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra.

1.050.000

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu600.000
- Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa1.500.000

- Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên hoá đơn, chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

1.400.000

 - Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu800.000
- Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa2.000.000

- Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế

2.100.000

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu1.200.000
- Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa3.000.000


- Có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
Tweet

Thể thao Vương miện Việt Nam

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats