Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Việc giao dịch qua TK ngân hàng nhưng chưa đăng ký với thuế.

dich vu so sach ke toan Việc giao dịch qua TK ngân hàng nhưng chưa đăng ký với thuế.

Doanh nghiệp dùng tài khoản ngân hàng chưa đăng ký với cơ quan thuế thanh toán cho người bán có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?

Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 9 quy định về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế về tài khoản ngân hàng như sau:


“Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này”


Tại Điều 1, Khoản 10 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) về tài khoản thanh toán như sau:


“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế……”


Theo hướng dẫn tại Công văn 1728/TCT-KK của Tổng cục thuế hướng dẫn tài khoản thanh toán như sau: nếu công ty mua sử dụng tài khoản ngân hàng của mình mở tại các tổ chức tín dụng để thanh toán, nhưng công ty không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng này cho chi cục thuế, thì:


Công ty bên bán bị xử phạt vì vi phạm pháp luật về đăng ký thuế, do không thông báo thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế .


– Đồng thời xử lý như sau:


+ Nếu bên bán không thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của bên bán cho
cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định, thì bên bán bị xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký thuế do không thông báo thông tin tài khoản ngân hàng. Đồng thời, bên mua không được xét khấu trừ, hoàn thuế số thuế GTGT đầu vào của số tiền thanh toán cho bên bán (vào tài khoản mà bên bán không thông báo với cơ quan thuế)


+
Nếu công ty bên bán đã thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định; trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của người mua, người mua chứng minh được hàng hóa thực mua và thanh toán vào tài khoản người bán, thì sẽ được xem xét khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.


Từ những quy định trên, để thận trọng cho việc thanh toán của mình, không ít những doanh nghiệp đã yêu cầu bên bán cung cấp Mẫu 08/MST đã thông báo thông tin tài khoản cho cơ quan thuế, để tránh những hệ lụy cho doanh nghiệp mình.

v Trong năm 2016 Chi cục thuế không còn nhận mẫu 08/MST thay vào đó công ty nộp mẫu phụ lục I-15 nộp lên sở kế hoạch.

Tweet

Trang web chính thức của Crown

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats