Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Hình thức xử lý khi NSDLĐ trả lương

dich vu thanh lap cong ty Hình thức xử lý khi NSDLĐ trả lương cho NLĐ thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định

Theo Khoản 1 điều 90 Bộ luật lao động 2012 có quy định về tiền lương như sau:

1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.
Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Như vậy căn cứ theo quy định nêu trên thì người sử dụng lao động đã làm trái với quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi trả lương cho người lao động thấp hơn so với mức lương tối thiểu :

Khoản 4, khoản 5 điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định :

4. Phạt tiền người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:

a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

5. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản
4 Điều này.


Như vậy, căn cứ theo quy định này thì người sử dụng lao động khi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định sẽ bị xử phạt hành chính tùy theo mức độ vi phạm. Ngoài ra, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt kèm thêm hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng.

Trân trọng!

Tweet

Trang web chính thức của Crown Sports

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats