Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Công việc thực hiện khi kết thúc năm tài chính

thanh lap cong ty moi bao cao tai chinh CÔNG VIỆC THỰC HIỆN KHI KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH.

Cuối năm tất cả các doanh nghiệp đều rất bận rộn với công việc kinh doanh của công ty nhưng cũng đừng quên các công việc cần phải thực hiện khi kết thúc năm tài chính như sau.

1. Trong tháng 12 cần nộp những loại giấy tờ sau:

- Chậm nhất ngày 20/12/2015, Nộp mẫu 06/GTGT đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho năm 2016, đối với doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2014 hoặc có doanh thu dưới 1 tỷ. Nếu không nộp sẽ bị bắt buộc chuyển sang phương pháp trực tiếp trong 2 năm sau.

- Chậm nhất 31/12/2015, nộp lại tờ khai thuế môn bài, nếu trong năm 2015 có thay đổi bậc môn bài.

- Rà soát lại sổ sách, chứng từ, cân đối doanh thu, chi phí, chuẩn bị cho BCTC năm 2015. Thời gian tháng 12 này cực kỳ quan trọng trong việc bổ sung các chứng từ thiếu cho cả năm. Tại ngày 31/12/2015:
  +
Thực hiện việc kiểm kê tài sản cuối năm 2015 bao gồm NVL, hàng hóa, CCDC, TSCĐ…
  +
Thực hiện chốt và đối chiếu các khoản công nợ cuối năm 2015, bao gồm tất cả các khoản công nợ phải thu, phải trả…

2. Trong tháng 1 cần làm: Chuẩn bị cho việc làm báo cáo tài chính cuối năm doanh nghiệp cần.

Để phát huy đầy đủ chức năng, vai trò và thực hiện đấy đủ các nhiệm vụ nói trên, công tác kế toán phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+ Kế toán phải chính xác:  trung thực, khách quan, thể hiện ở các mặt.
+
Chứng từ phải chính xác: chứng từ là khâu khởi điểm của kế toán, nội dung và số liệu ghi trên chứng từ đúng với thực tế của các hoạt động kinh tế. Toàn bộ công tác kế toán có chính xác hay không phần lớn phụ thuộc vào khâu lập chứng từ ghi chép ban đầu.
+
Vào sổ phải chính xác : phải ghi chép, kiểm tra, tính toán đảm bảo sự chính xác số liệu, sau đó xếp đặt, lưu trữ chứng từ đầy đủ, gọn gàng ngăn nắp.
+
Báo cáo phải chính xác : lập báo cáo phải cẩn thận, kiểm tra số liệu thật chính xác trước khi nộp cho các nơi nhận theo quy định và theo yêu cầu quản lý. Nói chung các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo trên cơ sở các bằng chứng đấy đủ, khách quan đúng với thực tế về hiện trạng, bản chất nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo đúng với thực tế, không bị xuyên tạc, không bị bóp méo.

+ Thu nhập xử lý thông tin , số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
+ Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có , tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình sử dụng kinh phí (nếu có) của đơn vị.
+ Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD , kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi phí tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm phát luật về tài chính, kế toán.
+ Cung cấp các số liệu , tài liệu cho việc điều hành hoạt động SXKD, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính phục vụ công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch phục vụ công tác thống kê và thông tin kinh tế.

Lịch nộp các loại báo cáo tháng 1.

- Chậm nhất ngày 30/01/2016: nộp tiền thuế môn bài cho năm 2016.
-
Đối với doanh nghiệp thự hiện nộp thuế theo tháng thì: Chậm nhất ngày 20/01/2016 phải nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo Tháng (cho tháng 12/2015): thuế GTGT tháng 12/2015, thuế TNCN tháng 12/2015, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2015 và các tờ khai theo tháng khác (nếu có).
-
Đối với doanh nghiệp thự hiện nộp thuế theo Quý  thì: Chậm nhất ngày 30/01/2016 phải nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo Quý (cho quý 04/2015): thuế GTGT quý 4/2015, thuế TNCN quý 4/2015, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2015 và các tờ khai theo quý khác (nếu có). Riêng thuế TNDN chỉ nộp TIỀN THUẾ mà ko phải nộp tờ khai.

3. Trong tháng 3:

Chậm nhất 31/03/2016: NỘP BCTC năm 2015 cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan đăng ký kinh doanh.
-
Chậm nhất 31/03/2016: nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN + TNCN và các tờ khai quyết toán thuế năm khác (nếu có). Nộp bổ sung tiền thuế TNDN + TNCN nếu quyết toán có chênh lệch so với tạm tính quý.

Với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì có thể phát sinh thêm một số công việc khác nhưng trên đây là một số công việc cụ thể mà kế toán doanh nghiệp cuối năm phải làm.

Tweet

Ứng dụng cá cược thể thao Crown

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats