Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Những doanh nghiệp phải kiểm toán Báo cáo tài chính và nộp đính kèm Báo cáo kiểm toán

Những doanh nghiệp phải kiểm toán Báo cáo tài chính và nộp đính kèm Báo cáo kiểm toán

Theo Luật kiểm toán – Luật 67/011/QH12, ngày 29/03/2011, có Những Doanh nghiệp bắt buộc phải Kiểm toán Báo cáo tài chính và nộp đính kèm báo cáo Kiểm toán. Những doanh nghiệp đó là doanh nghiệp nào, và cách nộp đính kèm báo cáo kiểm toán như thế nào? Dịch vụ Trái Đất  xin chia sẻ với các bạn qua bài viếtNhững doanh nghiệp phải kiểm toán Báo cáo tài chính và nộp đính kèm Báo cáo kiểm toán

1. Những doanh nghiệp phải kiểm toán Báo cáo tài chính năm

Theo Nghị định 17/2012/NĐ-CP, ngày 13/03/2012, Những Doanh nghiệp bắt buộc phải Kiểm toán Báo cáo tài chính mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ;
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 • Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
 • Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
 • Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
 • Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
 • Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

2. Cơ quan thuế không nhận Báo cáo tài chính nếu không có Báo cáo kiểm toán

Ngày 08/12/2015 Tổng cục thuế đã ban hành công văn số 5236/TCT-KK, quy định rõ những hồ sơ kèm theo Quyết toán thuế TNDN như sau:

“1. Tiếp nhận Báo cáo tài chính đính kèm Báo cáo kiểm toán trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính:

Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai Quyết toán thuế TNDN nhưng không có Báo cáo tài chính thì cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người nộp thuế bổ sung đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế.

Trường hợp người nộp thuế là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Báo cáo tài chính, khi nộp hồ sơ khai Quyết toán thuế TNDN cho cơ quan thuế, có Báo cáo tài chính nhưng không đính kèm Báo cáo kiểm toán thì cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người nộpthuế bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định; đồng thời có văn bản thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập và xử phạt theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo công văn trên:

 • Hồ sơ quyết toán thuế TNDN phải có Báo cáo tài chính kèm theo
 • Những doanh nghiệp bắt buộc phải  kiểm toán Báo cáo tài chính, thì hồ sơ quyết toán thuế phải đính kèm Báo cáo kiểm toán

3. Cách nộp Báo cáo tài chính kèm Báo cáo kiểm toán

Tổng cục thuế đã ban hành công văn số 5236/TCT-KK, hướng dẫn các doanh nghiệp nộp báo cáo kiểm toán kèm báo cáo tài chính như sau:

“1. Tiếp nhận Báo cáo tài chính đính kèm Báo cáo kiểm toán trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính:
……

2. Tiếp nhận Báo cáo tài chính đính kèm Báo cáo kiểm toán qua mạng:

Tổng cục thuế sẽ nâng cấp cổng thông tin điện tử (ứng dụng khai thuế qua mạng) trước thời hạn nộp hồ sơ khai Quyết toán thuế TNDN năm 2015 để hỗ trợ người nộp thuế là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Báo cáo tài chính, khi nộp hồ sơ khai Quyết toán thuế TNDN thì gửi được bản scan Báo cáo kiểm toán qua mạng; đồng thời nâng cấp ứng dụng để hỗ trợ đánh dấu, tra cứu được các  Báo cáo tài chính có Báo cáo kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính không có Báo cáo kiểm toán đính kèm. Cục thuế có trách nhiệm xác định đối tượng bắt buộc phải kiểm toán  Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật kế toán, kiểm toán độc lập để đôn đốc người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn, đủ thành phần quy đ ịnh”.

Theo hướng dẫn trên, những hồ sơ Quyết toán thuế TNDN có kèm Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán, có những hình thức nộp sau:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế ( nộp bản giấy)
 • Nộp qua đường bưu điện ( nộp bản giấy)
 • Nộp qua mạng sau khi cơ quan thuế nâng cấp cổng thông tin điện tử

4. Mức phạt chậm nộp Hồ sơ Quyết toán thuế TNDN

4.1 Hồ sơ Quyết toán thuế TNDN bao gồm

 • Quyết toán thuế TNDN và những phụ lục đính kèm ( Mẫu 03/TNDN)
 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo kiểm toán ( Đối với những DN phải kiểm toán Báo cáo tài chính)

Hồ sơ Quyết toán thuế TNDN bao gồm những loại Báo cáo trên. Nếu DN chưa nộp đủ những hồ sơ trên, thì chưa được coi là đã nộp đủ hồ sơ Quyết toán thuế TNDN

4.2 Mức phạt chậm nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNDN

Theo Thông tư 166/2013 ,  mức phạt chậm nộp Hồ sơ Quyết toán thuế TNDN được quy định như sau:

 • Chậm từ 1 tới 5 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ : Phạt cảnh cáo
 • Chậm từ 1 tới 10 ngày : Phạt tiền từ 400.000đ tới 1 triệu đồng
 • Chậm từ trên 10 ngày tới 20 ngày: Phạt tiền từ 800.000đ tới 2 triệu đồng
 • Chậm từ trên 20 ngày tới 30 ngày: Phạt tiền từ 1.2 triệu đồng, tới 3 triệu đồng
 • Chậm từ trên 30 ngày tới 40 ngày : Phạt tiền từ 1.6 triệu đồng tới 4 triệu đồng
 • Chậm từ trên 40 ngày nhưng không phát sinh số thuế  phải nộp: Phạt tiền từ 2 triệu đồng tới 5 triệu đồng
Tweet

Vương miện thể thao

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats