Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2016

dich vu so sach ke toan Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2016

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công > 09 triệu/tháng để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh và có hồ sơ chứng minh lưu tại DN.


Trước khi làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc các bạn cần chú ý các vấn đề sau:

- Người nộp thuế
được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế .(Nếu người nộp thuế chưa có MST thì không được giảm trừ cho người phụ thuộc)

- Khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và
được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.

( Theo điểm c.2, khoản 1, điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ).


“i. Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.”

Như vậy: Khi thay đổi nơi làm việc cá nhân đó phải thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu.

(Theo Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC)

I. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:

A) Đăng ký lần đầu:

Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh gồm:

Bước 1:  Cá nhân nộp các mẫu sau cho Doanh nghiệp :

- Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.(Trước đây là Mẫu 16/ĐK theo Thông tư 156. Nhưng từ ngày 30/7/2015 đã được thay thế bằng mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN theo Thông tư 92)

- Hồ sơ chứng minh người phu thuộc thì các bạn làm theo như mục II bên dưới.

Bước 2 : Doanh nghiệp nộp Mẫu 16TH qua mạng cho chi cục thuế:

- DN tiếp nhập mẫu 02/ĐK-NPT và hồ sơ chứng minh của cá nhân, sau đó Nộp mẫu 16TH qua mạng cho cơ quan thuế.
- Các bạn đăng nhập vàophần mềm HTKK -> Kê khai -> Quyết toán thuế thu nhập cá nhân ->  Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.


- Tiếp đó các bạn chọn năm -> Lần đăng ký
- Tiếp đó các bạn điền các thông tin cần thiết.

CHÚ Ý:  Có chi cục thuế sẽ chỉ yêu cầu các bạn nộp Mẫu 16TH qua mạng là được, nhưng có những chi cục lại yêu cầu nộp qua mạng xong thì in bản cứng để đi nộp trực tiếp tại 1 cửa nhé.

Các bạn có thể nộp Mẫu 16TH qua 2 trang mạng sau: nhantokhai.gdt.gov.vn hoặc tncnonline.com.vn. Chi tiết các bạn làm như sau:

Cách 1. Nộp mẫu 16TH qua tncnonline.com.vn:

1.1/ Truy cập vào webstite: tncnonline.com.vn ->Người phụ thuộc:

1.2/ Tiếp đó các bạn chọn mục:Tổ chức, cá nhân:


1.3/ Sau khi đăng nhập xong thông tin các bạn tiến hành gửi file:
- Mục: File dữ liệu -> Các bạn trọn file 16TH mà các bạn vừa kết xuất XML từ HTKK ra.


=> Như vậy là các bạn đã nộp xong rồi. Các bạn đợi từ 2 - 7 ngày để kiểm tra kết quả (Cách kiểm tra xem phần 2 bên dưới nhé)

Cách 2. Nộp mẫu 16TH qua nhantokhai.gdt.gov.vn:

2.1/ Truy cập vào webstite:nhantokhai.gdt.gov.vn -> Đăng nhập -> Tài khoản:


2.2/ Tiếp đó chọn tìm tới phần:16TH - Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh -> tích chọn vào ô vuông


2.3/ Kéo chuột xuống dưới để chọn:Tiếp tục:

2.4/ Tiếp đó các bạn ấn:Chấp nhận
Sau khi đăng ký xong thì các bạn có thể nộp mẫu 16TH qua mạng được rồi.

=> Tiếp đó: Các tiến hành nộp mẫu 16TH qua mạng, các bạn nộp giống như việc nộp tờ khai thuế GTGT...nhé. Vào phần:NỘP TỜ KHAI -> ...

-> Như vậy là các bạn đã nộp xong, các bạn đợi từ 2 - 7 ngày để kiểm tra kết quả như sau:

3. Cách tra cứu kết quả MST người phụ thuộc:

Cách 1: Nếu nộp trên trang: tncnonline.com.vn

3.1/ Vào mục:Người phụ thuộc -> Tổ chức, cá nhân:


3.2/ Sau khi điền đầy đủ thông tin ở phần trên, các bạn chọn mục: Tra cứu file -> Các bạn sẽ nhìn thấy trạng thái và đã được cấp hay chưa cấp:


CÁCH 2: Nếu nộp trên trang: nhantokhai.gdt.gov.vn:

3.3/ Vào mục: Tra cứu -> Lựa chọn thông báo:


3.4/ Bấmtải về để kiểm tra:


Như vậy là các bạn đã đăng ký song MST cho người phụ thuộc.

Một số trường hợp các bạn cần chú ý:
- Nếu người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng NNT thì nộp:
Mẫu số 21a/XN-TNCN.
- Nếu người phụ thuộc không sống cùng NNT nhưng NNT phải trực tiếp nuôi dưỡng thì nộp:Mẫu số 21b/XN-TNCN.

B) Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:

- Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc thì các bạn cũng yêu cầu nhân viên (NNT) khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theoMẫu 02/ĐK-NPT-TNCN, trình tự cũng như trên.

Chú ý: Theo điểm IV Công văn Số 187/TCT-TNCN ngày 15/1/2013 của Tổng cục thuế:
- Trường hợp cá nhân trong năm có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc muộn hoặc đến khi quyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì khi khấu trừ thuế hàng tháng được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng đăng ký giảm trừ; khi quyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Ví dụ.
- Ông A phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng 1 người con vào tháng 1/2012 nhưng đến tháng 3/2012 ông A mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì từ tháng 3/2012 hàng tháng ông A được tính giảm trừ cho người phụ thuộc khi tạm khấu trừ thuế. Cuối năm khi quyết toán thuế, ông A được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng 1/2012.

- Ông A phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng 1 người con vào tháng 1/2012 nhưng không đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc thì hàng tháng ông A không được tính giảm trừ cho người phụ thuộc khi tạm khấu trừ thuế. Cuối năm khi quyết toán thuế, ông A đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng 1/2012.

II. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:


a. Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

- NNT Nộp cho DN. DN phải có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

b. Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

- Trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc).

- Nếu quá thời hạn trên mà NNT không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

Chú ý:  Bạn chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh.
- Nếu NNT có thay đổi nơi làm việc thì phải đăng ký lại từ đầu.

Tweet

Vương miện thể thao

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats