Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Người phụ thuộc gồm những ai?

dich vu so sach ke toan Người phụ thuộc gồm những ai?

Theo điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính quy định về người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh bao gồm:


1. Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng,  cụ thể gồm:

-  Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).
Ví dụ:  Con ông
A sinh ngày 25 tháng 7 năm 201 5 thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 7 năm 201 5 .

- Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

- Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

2. Vợ hoặc chồng của người nộp thuế.

3. Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ  (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế.

4. Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng  bao gồm:

- Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.
- Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.
- Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
- Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

5. Các đối tượng trên (trừ con) phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
+ Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

- Đối với người ngoài độ tuổi lao động  phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Chú ý:
- Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào 1 người nộp thuế trong năm tính thuế.

- Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Chi tiết các bạn xem tại đây:
Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Tweet

Trang web chính thức của Crown Sports

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats