Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Thông báo mẫu 08-MST

dich vu thanh lap cong ty THÔNG BÁO MẪU 08-MST

Quý Doanh Nghiệp lưu ý

 • Khi có thay đổi trên giấy đăng ký doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.
 • Thông báo tài khoản ngân hàng khi mở mới và có thay đổi cho cơ quan thuế trong trong vòng 10 ngày kể từ ngày mở hoặc thay đổi tài khoản.

Quy định mẫu 08:

Căn cứ Điều  10 Thông tư số 80/2012/TT-BTC  của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định về trách nhiệm và thời hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký như sau:

 • Đối với doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Điều 45  Nghị định số 43/2010/NĐ-CP  và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 •  Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác thực hiện thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi theo  ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế như sau:

 • Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số  ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.
 • Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số   ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế).”

Thông báo thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế:

Khi thay đổi các nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế, người nộp thuế phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo “Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế”  ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Hồ sơ bổ sung đăng ký thuế gồm:

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo  ;

Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

Bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế ban đầu (nếu có).

Trên thực tế thì khi bạn nộp  , có một số Chi Cục thì trả về ngay cả khi bạn thay đổi các thông tin trên tờ đăng ký thuế vì Chi cục thuế đó đã ứng dụng công nghệ thông tin và  liên thông với bên Sở KHĐT theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP. Như vậy, việc phải nộp   còn tùy vào từng Chi cục thuế. Để chắc chắn, bạn có thể liên hệ với cán bộ Chi cục thuế hay để biết thêm thông tin chi tiết.

Các chỉ tiêu theo

 • Chỉ tiêu 1. Tên chính thức
 • Chỉ tiêu 2. Tên giao dịch
 • Chỉ tiêu 3. Địa chỉ trụ sở
 • Chỉ tiêu 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế
 • Chỉ tiêu 5. Quyết định thành lập
 • Chỉ tiêu 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Chỉ tiêu 7. Đăng ký xuất nhập khẩu
 • Chỉ tiêu 8. Ngành nghề kinh doanh chính
 • Chỉ tiêu 9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
 • Chỉ tiêu 10.Tổng số lao động
 • Chỉ tiêu 11.Vốn điều lệ
 • Chỉ tiêu 12.Tài khoản Ngân hàng, kho bạc
 • Chỉ tiêu 13.Loại hình kinh tế
 • Chỉ tiêu 14. Hình thức hạch toán về kết quả kinh doanh
 • Chỉ tiêu 15. Năm tài chính
 • Chỉ tiêu 16. Thông tin về đơn vị chủ quản
 • Chỉ tiêu 17.Thông tin chủ doanh nghiệp
 • Chỉ tiêu 18. Các loại thuế phải nộp
 • Chỉ tiêu 19. Thông tin về các đơn vị liên quan
 • Chỉ tiêu 20. Thông tin khác
 • Chỉ tiêu 21.Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có)

Quy định xử phạt nếu không nộp mẫu 08-MST:

Trường hợp người nộp thuế không thực hiện đúng các quy định nêu trên sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định như sau:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 nêu trên).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

Lưu ý: Hiện nay cơ quan thuế không còn nhận mẫu 08. Vậy quý Doanh Nghệp phải đăng ký tài khoản ngân hàng tại phòng đăng ký kinh doanh theo .

Tweet

Đại học Southampton

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats