Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Phân bổ chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê

bo chung tu cua mot so khoan chi phi trong doanh nghiep Phân bổ chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê

Các doanh nghiệp hiện nay thường đi thuê tài sản cố định như : Thuê máy móc thiết bị, thuê ô tô, thuê văn phòng, nhà xưởng… Để tài sản đưa vào sử dụng phù hợp với doanh nghiệp, hoặc trong thời gian thuê, tài sản có thể hư hỏng, doanh nghiệp phải sửa chữa. Vậy chi phí sửa chữa này được phân bổ thế nào vào chi phí. Dịch vụ Trái Đất xin chia sẻ với các bạn qua bài viết Phân bổ chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê

1. Chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phân bổ vào chi phí được trừ

Khoản 2.16, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“2.16. Phần chi phí thuê tài sản cố định vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên đi thuê trả tiền trước.

Đối với chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 03 năm.”

Căn cứ quy định trên :

  • Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng thuê nhà xưởng hoạt động , nếu trong hợp đồng thuê có quy định doanh nghiệp có trách nhiệm sửa chữa và cải tạo tài sản trong thời gian thuê thì Công ty được phép sửa chữa và phân bổ dần chi phí sửa chữa tài sản vào chi phí được trừ nhưng thời gian tối đa không quá 03 năm.
  • Trường hợp doanh nghiệp sửa chữa trước khi thuê tài sản, thời gian thuê kéo dài hơn 3 năm, thì doanh nghiệp cũng chỉ phân bổ vào chi phí được trừ trong 3 năm đầu, khi mới thuê
  • Trường hợp doanh nghiệp sửa chữa trước khi thuê tài sản, thời gian thuê dưới 3 năm, thì phân bổ toàn bộ chi phí sửa chữa vào chi phí được trừ theo số năm thuê tài sản

2. Hồ sơ thuê tài sản để được tính chi phí sửa chữa vào chi phí được trừ

Để được tính chi phí sửa chữa vào chi phí được trừ, hồ sơ thuê tài sản bao gồm :

  • Hợp đồng thuê tài sản, trong đó nêu rõ việc bên đi thuê được phép sửa chữa, và phải chịu chi phí này
  • Hóa đơn GTGT, hoặc chứng từ xác nhận sửa chữa
  • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với những hóa đơn có giá trị trên 20 triệu

Lưu ý : Những hóa đơn sửa chữa tài sản này, bên đi thuê không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Để biết chi tiết hơn mời bạn tham khảo Công văn số 1580/CT-TTHT ngày 18/09/2015 trả lời Công ty TNHH Kobayashi – Ohla Label Việt Nam về chia phí sửa chữa nhà xưởng thuê:

Tweet

Mạng lưới tiền mặt Crown

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats