Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Những điểm cần lưu ý của chính sách thuế tháng 02/2016

thanh lap cong ty thue NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 02/2016

Để cập nhật thường xuyên các chính sách thuế cũng như các chính sách mới liên quan đến kế toán nhằm hỗ trợ các bạn tốt hơn trong công việc, bài viết này hi vọng giúp ích cho các bạn.


Cục Thuế TP Hà Nội tóm tắt một số nội dung điểm mới đáng lưu ý trong chính sách thuế tháng 02/2016 như sau:

A/ Về Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường của tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và chính sách ưu đãi thuế đối với các hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại các lĩnh vực sau:

a) Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500m3 nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị từ loại IV trở lên.
b) Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường tập trung.
c) Xử lý, cải tạo các khu vực môi trường bị ô nhiễm tại các khu vực công cộng.
d) Ứng cứu, xử lý sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất và sự cố môi trường khác.
đ) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường các khu, cụm công nghiệp làng nghề.
e) Dịch vụ hỏa táng, điện táng.
g) Giám định thiệt hại về môi trường; giám định sức khỏe môi trường; giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, công nghệ.
h) Sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.
i) Sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường gắn Nhãn xanh Việt Nam; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.
k) Sản xuất xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học được chứng nhận hợp quy; than sinh học; năng lượng từ sử dụng sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt và các dạng năng lượng tái tạo khác.
l) Sản xuất máy móc, thiết bị, phương tiện chuyên dùng sử dụng trực tiếp trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường; ứng phó, xử lý sự cố môi trường.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2016.
Bãi bỏ Thông tư số 230/2009/TT-BTC ngày 08/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.

B/ Về thuế thu nhập cá nhân

- Trong thời gian vừa qua, Cục thuế TP Hà Nội nhận được vướng mắc về chính sách thuế TNCN đối với lao động người nước ngoài, Cục thuế TP Hà Nội đã báo cáo Tổng Cục thuế xem xét. Ngày 19/01/2016, Tổng Cục thuế có công văn số 223/TCT-TNCN về chính sách thuế TNCN, theo đó Tổng cục Thuế thống nhất với nội dung đề xuất của Cục Thuế TP Hà

Nội tại công văn số 81778/CT-HTr ngày 22/12/2015, cụ thể như sau:

Tổ chức chi trả thu nhập phát sinh chi trả một số khoản thu nhập chịu thuế TNCN cho lao động là người nước ngoài đã về nước và thực hiện quyết toán thuế TNCN trước khi rời khỏi Việt Nam theo quy định thì tại thời điểm phát sinh thu nhập này, cá nhân người nước ngoài thuộc đối tượng không cư trú tại Việt Nam, tổ chức chi trả có trách nhiệm thực hiện khấu trừ theo mức 20% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân và nộp vào NSNN theo quy định.

- Về mẫu biểu khai thuế TNCN:

Thông tư 92/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 30/7/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi, theo đó một số mẫu biểu về thuế TNCN tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC được thay thế bằng các mẫu biểu mới, ví dụ:

- Giấy uỷ quyền QTT TNCN mẫu 02/UQ-QTT-TNCN thay thế mẫu 04-2/TNCN;

- Bản cam kết cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN mẫu 02/CK-TNCN thay thế mẫu 23/CK-TNCN;

C/ Về Hoá đơn chứng từ

Ngày 26/01/2016, Bộ Tài chính có công văn số 1376/BTC-TCT trả lời kiến nghị của Bộ Y tế và kiến nghị của một số Cục thuế về việc sử dụng hoá đơn, biên lai đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập. Theo đó, để tránh lãng phí đối với Biên lai thu phí, lệ phí còn tồn, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở y tế công lập có thời gian đặt in mẫu hoá đơn phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các cơ sở y tế công lập đang sử dụng các loại Biên lai thu phí, lệ phí đã mua của cơ quan thuế hoặc do đơn vị tự in, đặt in đã thực hiện thông báo phát hành trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/6/2016.

D/ Vấn đề khác có liên quan

- Ngày 25/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 207/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Để triển khai Thông tư số 207/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 11/01/2016 Cục thuế TP Hà Nội đã có công văn số 1175/CT-HTr hướng dẫn các phòng thuộc Văn phòng Cục, các chi cục thuế quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện.

- Ngày 09/12/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 199/2015/TT-BTC hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu; lệ phí cấp giấy chứng nhận dãn nhãn năng lượng đối với xe ô tô con từ 7 chỗ ngồi trở xuống (Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2016 và thay thế Thông tư số 195/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính).
Ngày 21/01/2016 Cục thuế TP Hà Nội đã phát hành công văn số 3548/CT-THNCDT triển khai phổ biến nội dung Thông tư đến cán bộ công chức các phòng thuộc Văn phòng Cục, các chi cục thuế quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội.

Tweet

Giảm giá thể thao Crown cao nhất

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats