Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Thủ tục báo giảm BHXH, BHYT, BHTN

Thủ tục báo giảm BHXH, BHYT, BHTN

Khi người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên nghỉ việc, công ty phải làm thủ tục báo giảm và chốt sổ BHXH cho người lao động như thế nào mọi người theo dõi bài viết sau đây nhé.

-Bước 1: Làm thủ tục báo giảm lao động

-Bước 2: Làm thủ tục chốt sổ

Lưu ý :

+ Gỉa sử người lao động bắt đầu nghỉ việc vào tháng 4 thì ta phải làm thủ tục báo giảm trước ngày 01/04, nếu chưa báo giảm và trả thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng thì sẽ bị đóng truy thu BHYT các bạn tham khảo công văn 1492/BHXH-THU để hiểu rõ chi tiết hơn. Kể từ ngày 21/03 có thể làm thủ tục báo giảm tháng 4.

+ Để chốt được sổ BHXH công ty phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm tính đến tháng mà người lao động nghỉ việc.

thanh lap cong ty bao hiem xa hoi

BƯỚC 1: THỦ TỤC BÁO GIẢM BHXH, BHYT, BHTN

A/ Thành phần hồ sơ:
1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu 103- 01 bản)
2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS-01 bản)
3. Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 bản/ người)
4. Quyết định/Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động… (Bản sao, 01 bản/người) hoặc Quyết định/Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động tập thể đính kèm danh sách (Bản sao)
B/ Nơi nộp: Cơ quan BHXH quận huyện nơi đơn vị đặt trụ sở chính.

2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN ( Mẫu D02-TS, 01 bản)
Tất cả ghi tại dòng giảm lao động
+ Cột số định danh ghi số sổ BHXH đối với người đã có sổ, đối với người chưa có sổ thì bỏ trống
+ Cột tiền lương: tiền lương cơ bản tại thời điểm ghi giảm lao động
+ Cột từ tháng năm: ghi thời gian bắt đầu giảm
+ Cột ghi chú: ghi số quyết định thôi việc

3. Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)


4. Quyết định thôi việc (bản sao- 01 bản/ người)

Tweet

Bóng đá thể thao Crown

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats