Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động nhận lương khoán theo sản phẩm

Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động nhận lương khoán theo sản phẩm

Thứ nhất , về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

“1.Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;…..

Như vậy, ở thời điểm hiện tại, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động với thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Với trường hợp của bạn là công nhân tại xưởng sản xuất, khi bạn đã ký hợp đồng lao động với Doanh nghiệp từ đủ 3 tháng trở lên thì sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

thanh lap cong ty BHXH

Thứ hai , về mức lương để đóng bảo hiểm xã hội . Theo quy định tại Điều 89 Luật BHXH năm 2014 quy định về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

1.Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

2.Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động…”

Như vậy, việc doanh nghiệp của bạn không chi trả lương cố định mà trả lương khoán theo sản phẩm, đây là hình thức trả lương mà doanh nghiệp có quyền quyết định theo quy định của pháp luật lao động (tại Điều 94 Bộ luật lao động năm 2012 ). Hình thức trả lương không phải là điều kiện khi đóng bảo hiểm xã hội. Mức tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội của bạn sẽ là mức lương và phụ cấp lương được thỏa thuận giữa bạn và doanh nghiệp.

Thứ ba , về mức đóng bảo hiểm xã hội : Căn cứ theo khoản 1, 5 Điều 85 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người lao động quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.

5. Người lao động hưởng tiền lương theo sản phẩm, theo khoán tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

  • Như vậy, trường hợp của bạn mức đóng BHXH bắt buộc hàng tháng sẽ bằng 8% mức tiền lương tháng. Phương thức đóng có thể là đóng theo tháng, theo quý hoặc nửa năm.
Tweet

điểm số vương miện

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats