Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Cách xử lý khi kiểm kê phát hiện thừ thiếu, thiếu hàng hóa, NVL,CCDC,thành phẩm

thanh lap cong ty hang hoaCách xử lý khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, NVL, CCDC, thành phẩm


Khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, thành phẩm thì xử lý thế nào?
Dich Vụ Trái Đất  xin hướng dẫn cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, CCDC, NVL, Thành phẩm...

1. Cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa:


a. Căn cứ vào biên bản kiểm kê:
+ Nếu đã xác định được nguyên nhân thì căn cứ vào nguyên nhân thừa để ghi sổ.
+ Nếu chưa xác định được nguyên nhân thì phải chờ xử lý, căn cứ vào giá trị Hàng hóa, NVL, CCDC, Thành phẩm thừa:

Nợ TK 152, 153, 155, 156:
Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết).

b. Khi có quyết định xử lý hàng thừa (ghi tăng thu nhập khác hoặc ghi giảm giá vốn):

Nợ TK 338(1):
Có TK 711, 632:
Có các TK liên quan.

2. Cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thiếu:


a. Căn cứ vào biên bản kiểm kê hàng:
Nợ TK 138(1): Giá trị hàng thiếu
Có TK 152, 153, 155, 156:

b. Khi có quyết định xử lý hàng thiếu  (không xác định được nguyên nhân), căn cứ vào quyết định:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý (Nếu hàng thiếu trong định mức)
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Nếu vượt ngoài định mức), (Phần giá trị hao hụt, mất mát còn lại sau khi trừ số thu bồi thường)
Nợ TK 111, 112 - Tiền mặt (Người phạm lỗi nộp tiền bồi thường)
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) (Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi)
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (Nếu trừ vào tiền lương của người phạm lỗi)
Có TK 138 - Phải thu khác (1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý).


Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán!

Tweet

Đại học Southampton

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats