Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

bo chung tu cua mot so khoan chi phi trong doanh nghiepCách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

Hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán đang gặp phải. Bài viết này Công ty Dịch Vụ Trái Đất xin hướng dẫn cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau, chi tiết và cụ thể:

Chú ý:  Để chứng mình được việc là hàng về trước hóa đơn về sau các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
-  Hợp đồng/Thoả thuận với các bên, các phiếu nhập, phiếu xuất kho, chứng từ chuyển tiền,…).
- Trong hợp đồng phải ghi rõ:  Thời điểm giao hàng, thời điểm giao nhận hoá đơn, chứng từ cho hàng đi đường (bên bán sử dụng Phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển/điều động, sau khi giao nhận đủ, thanh toán tiền mới xuất Hoá đơn GTGT).
Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau:

- Các bạn cần đối chiếu hàng hóa đó với hợp đồng mua hàng, tiến hành kiểm kê, lập phiếu nhập kho.
1. Căn cứ vào phiếu nhập kho các bạn hạch toán vào sổ theo giá tạm tính chưa có thuế:

Nợ 152 (153, 156): Số lượng nhập x Giá tạm tính
Có 111 (112,331...): Số lượng nhập x Giá tạm tính

2. Khi hóa đơn về, căn cứ vào hóa đơn, tiến hành hạch toán như sau:
a. Nếu giá mua = Giá tạm tính:

Nơ TK133: Theo số tiền thuế trên hóa đơn.
Có Tk 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

b. Nếu giá mua > Giá tạm tính

- Phản ánh thuế
Nợ TK133:
Có TK 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

- Điều chỉnh tăng
Nợ TK 152, 156: Số lượng x (Giá mua - Giá tạm tính)
Có TK 111,112,331: Số lượng mua x (Giá mua - Giá tạm tính)

c. Nếu giá mua

- Phản ánh thuế:
Nợ TK 133:
Có TK 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất
- Điều chỉnh giảm:
Nợ TK 111,112,331: Số lượng x (Giá tạm tính - Giá mua)
Có TK 152, 156: Số lượng x (Giá tạm tính - Giá mua)

Tweet

Đại học Southampton

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats