Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT

thanh lap cong ty nu doanh nhanMỨC PHẠT KHI LÀM MẤT HÓA ĐƠN GTGT

Kể từ ngày 02/3/2014 Theo Thông tư Số 10/2014/TT-BTC ban hành ngày 17 /1/2014 của Bộ tài chính: Quy định các mức phạt khi làm mất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cụ thể như sau:

1. Mất hóa đơn GTGTchưa làm thông báo phát hành hóa đơn:

Không xử phạt - Nếu khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày, kể từ ngày mất, cháy, hỏng.
Phạt cảnh cáo - Nếu khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10, kể từ ngày mất. và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.
Phạt: 6.000.00 - 18.000.000 - Nếu khai báo với cơ quan thuếsau ngày thứ 10.

2. Mất hóa đơn đi mua của cơ quan thuế:

Không xử phạt - Nếu làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo với thuế trong vòng 5 ngày.
Phạt cảnh cáo - Nếu mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt 6.000.000 đồng.
Phạt: 6.000.00 - 8.000.000 -Nếu mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10

3. Mất hóa đơn GTGT đầu ra:

Phạt cảnh cáo: - Nếu làm mất các liên hóa đã lập sai và đã xóa bỏ (và đã xuất hóa đơn khác thay thế)
Phạt: 10.000.000 - 20.000.000 - Làm mất liên 2 (liên giao cho khách hàng) nhưng KH chưa nhận được (dù hóa đơn đó đã lập hay chưa lập).
- Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên.
Phạt: 20.000.000 - 50.000.000 - Khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Chú ý: Nếu bị mất hóa đơn (Liên 2: giao khách hàng) mà bị cướp giật và có xác nhận của Công an thì sẽ không bị xử phạt. Chi tiết xem tại đây nhé: Mất hóa đơn bị cướp giật không xử phạt

4. Mất hóa đơn đầu vào:

Phạt từ: 2.000.000 - 4.000.000 Nếu người mua làm mất hóa đơn liên 2 (đầu vào).


Lưu ý:
+ Nếu người bán tìm lại được thì không bị phạt (Nhưng trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt)
+ Nếu mất hóa đơn có liên quan đến bên thứ ba. (Bên thứ ba do bên bán thuê thì xử phạt bên bán)
VD: Bên thứ ba do bên bán thuê thì xử phạt bên bán.

+ Nếu cùng 1 thời điểm bạn thông báo mất nhiều số hóa đơn nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định DN bạn gộp nhiều lần mất hóa đơn thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.
- Đây là mức phạt theo lần làm báo cáo nhé.

Tweet

Trang web cá cược thể thao Crown được đề xuất

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats