Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Mức phạt nộp chậm - làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

dich vu thanh lap cong ty tnhhMỨC PHẠT NỘP CHẬM – LÀM SAI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

1. Làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Theo khoản 1 điều 13 -  Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế - của Thông tư 10/2014/TT-BTC - HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN thì sẽ bị:
Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000  đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ  nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế.
Cách điều chỉnh:
Ngoài bị phạt tiền doanh nghiệp phải lập:
- Làm công văn gửi cơ quan thuế: ghi rõ sai sót và phần điều chỉnh.
- Làm và gửi lại báo cáo đúng về cơ quan thuế.
Chú ý:
Trường hợp doanh nghiệp phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị xử phạt. Ví dụ: các bạn làm báo cáo THSDHĐ theo tháng cho tháng T9/2014, hạn nộp của tháng 9 là ngày 20/10/2014. Giả sử các bạn làm báo cáo THSDHĐ vào ngày 12/10/2014 và đã nộp cho cơ quan thuế, sau đó đến ngày 15/10/2014 các bạn phát hiện ra sai sót ( vẫn trong hạn, chưa hết ngày 20) thì các bạn chỉ cần làm và gửi lại bản đúng cho cơ quan thuế mà không bị phạt.

2. Phạt hành vi nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Hạn:
+ Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau. Ví dụ báo cáo THSDHĐ của tháng 1 thì chậm nhất là ngày 20/2. Hết ngày 20 mà không nộp thì coi là nộp chậm.
+ Theo quý: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Ví dụ quý III năm 2014 thì chậm nhất là ngày 30/10. kể từ ngày 31/10 được coi là chậm nộp.
Mức phạt:

- Phạt cảnh cáo nếu nộp chậm báo cáo THSDHĐ từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

- Từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, nếu nộp chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Tweet

Cổ tức vương miện

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats