Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT

dich vu thanh lap cong tyMỨC PHẠT VI PHẠM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN GTGT

Ngày 17/1/2014 Bộ Tài Chính ban hành thông tư 10/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, thông tư này có hiệu lức từ ngày 2/3/2014.

Theo đó các mức phạt theo các vi phạm được quy định như sau:

Hành vi vi phạm Mức Phạt
1. Đặt in hóa đơn (Theo Điều 7 TT 10/2014/TT-BTC).
- Không ký hợp đồngĐặt inbằng văn bản. 2.000.000đ - 4.000.000đ
- Không thanh lý hợp đồng in
- Có sai sót mà không hủy.
4.000.000đ - 8.000.000đ
- Đặt in hóa đơn giả. 20.000.000đ - 50.000.000đ
2. Phát hành hóa đơn (Theo Điều 10 TT 10/2014/TT-BTC).
- Lập thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung mà cơ quan thuế đã yêu cầu bổ sung nhưng ko bổ sung. 2.000.000đ - 4.000.000đ
- Không niêm yết tại đơn vị. 2.000.000đ
- Không làm thông báo phát hành hóa đơn:
+ Nếu đã kê khai hạch toán nộp thuế.
+ Nếu hóa đơn đó chưa kê khai.

6.000.000đ
6.000.000đ – 18.000.000đ

3. Mất, cháy, hỏng hóa đơn (Theo Điều 12 TT 10/2014/TT-BTC).
- Mất hóa đơn:
+ Nếu khách hàng chưa nhận được hóa đơn
+ Mất trong thời gian lưu trữ th
ì phạt theo Luật kế toán ( 500 - 1tr)

10.000.000đ – 20.000.000đ

- Không lập hóa đơn cho các hóa đơn từ 200.000đ trở lên. 10.000.000đ – 20.000.000đ
- Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp 20.000.000đ – 50.000.000đ
- Mất hóa đơn liên 2 đầu vào 2.000.000đ – 4.000.000đ
4.Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Theo Điều 13 TT 10/2014/TT-BTC)
- Lập sai BC THSD hóa đơn
(Trường hợp phát hiện sai sót và lập lại thông báo gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo thì không bị xử phạt).
200.000đ – 1.000.000đ
- Chậm trên  10 ngày. 2.000.000đ – 4.000.000đ
- Không nộp (chậm 20 ngày trở đi). 4.000.000đ – 8.000.000đ
Tweet

Vương miện chơi game

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats