Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Thuế môn bài với văn phòng đại diện và vp giao dịch

thanh lap cong ty moiTại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 37, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

1. Văn phòng đại diện

L à đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

2. Chi nhánh

L à đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Địa điểm kinh doanh

L à nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.”

Tại Điểm 1, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ  về việc điều chỉnh mức thuế môn bài như sau:

 "Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh)... hạch toán phục thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế (loại 13 số)”."

là các tổ chức kinh tế phải nộp thuế Môn Bài.

Mức đóng:
+ Nếu Các tổ chức kinh tế nêu trên nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau :

Bậc

thuế môn bài

Vốn đăng ký Mức thuế Môn bài cả năm
- Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
- Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
- Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
- Bậc 4 Dưới 2 tỷ 1.000.000


+ Nếu Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác... không có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc có giấy chứng nhận ĐKKD nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm.


( VP đại diện, VP giao dịch mở 6 tháng đầu năm đóng cả năm,
Mở 6 tháng cuối năm(từ 1/7) đóng 1/2 năm
)

Xong, các văn phòng đại diện, VP giao dịch chỉ thực hiện giao dịch không có hoạt động thu - chi tiền thì không phải nộp thuế Môn bài. Các công văn hướng dẫn:

1. Công văn Số: 1344 /CT-TTHT V/v thuế môn bài đối với văn phòng giao dịch của cục thuế tỉnhTây Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2014:

Trích công văn: "Căn cứ quy định nêu trên,Chi nhánh Tây Ninh Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT có địa điểm kinh doanh trực thuộc, tên địa điểm kinh doanh: Văn phòng giao dịch Trảng Bàng - Gò Dầu. Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Số 89 Quốc lộ 22, khu phố Lộc Thành, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Nếu Văn phòng giao dịch Trảng Bàng - Gò Dầu thực hiện việc giao dịch và xúc tiến thương mại, không hoạt động kinh doanh, không tiến hành thu chi tiền thì không phải nộp thuế môn bài. Trường hợp Văn phòng giao dịch Trảng Bàng - Gò Dầu có hoạt động kinh doanh thì phải nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật."
2. Công văn Số: 1263/TCT-CSV/v thuế môn bài đối với văn phòng đại diện của Tổng Cục Thuế, ngày 13 tháng 04 năm 2011:
Trích công văn:
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp văn phòng đại diện của Công ty cổ phần đầu tư phát triển kinh tế - rừng bền vững Toàn Cầu tại các tỉnh nếu chỉ thực hiện việc giao dịch và xúc tiến thương mại, không hoạt động kinh doanh, không tiến hành thu - chi tiền thì không phải nộp thuế môn bài. Trường hợp các văn phòng đại diện của Công ty có hoạt động kinh doanh thì phải nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

Tweet

Trang web chính thức của Crown

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats