Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH một thành viên

thanh lap cong ty moi nu doanh nhanTiền lương của Giám đốc công ty TNHH một thành viên, chủ doanh nghiệp tư nhân có được cho vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Có phải tính thuế TNCN không? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán. Bài viếtnày Công ty Dịch Vụ trái Đất sẽ giải đáp vướng mắc đó của các bạn.

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Theo tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính:
Các khoản chi phíkhông được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:
“d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”


MỚI NHẤT NĂM 2015: Theo điểm 2.6 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC): Quy định các khoản chi phí không được trừ:
"d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh."


Như vậy : Thì tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH 1TV (do cá nhân làm chủ) thì không được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN .
Nhưng: theo Luật 32/2013/QH13 quy định về thuế TNDN, ngày 19/6/2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014:
"2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
i) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán chi khác để chi trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;"

=> Theo luật thì không hề đề cấp đến khoản tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH 1 TV.


Bên cạnh đó: Theo Công văn số 4568/TCT-TNCN ngày 16/10/2014 của Tổng cục thuế gửi cho Cục thuế tỉnh Nam Định.
- Trường hợp Công ty TNHH một thành viên trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao cho chủ sở hữu công ty là giám đốc
trực tiếp tham gia điều hành  sản xuất, kinh doanh thì được tính vào chi phí  sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Các khoản thu nhập trên được coi là tiền lương và
phải nộp thuế thu nhập cá nhân  từ tiền lương, tiền công theo quy định.
Chú ý: Đây chỉ là công văn của tổng cục thuế gửi cho 1 Tỉnh Nam Định.


2. Về thuế thu nhập cá nhân:
- Theo điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
Thu nhập chịu thuế TNCN gồm:
“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công.
- Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

KẾT LUẬN: Nếu bạn gặp trường hợp này trước khi làm thì làm công văn gửi lên chi cục thuế trước nhé! ::)
- Ngoài thực tế thì thường cơ quan thuế sẽ không chấp nhận cho vào chi phí được trừ, nhưng cũng có 1 số chi cục lại đồng ý cho vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Tweet

Vương miện thể thao

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats