Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2016 đăng ký kê khai thuế

THỜI HẠN NỘP MẪU 06/GTGT NĂM 2016 ĐĂNG KÝ KÊ KHAI THUẾ

Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp tính thuế GTGT là khi nào? Những đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT? Bài viết này Dịch Vụ Trái Đất sẽ giải đáp các vướng mắc đó của các DN đang gặp phải.

I. Những DN được kê khai thuế GTGT khấu trừ:
(Theo điều 12 Thông tư 219)

- Những DN đang hoạt động có doanh thu hàng năm
từ 1 tỷ đồng trờ lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định.
- Những DN
đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.

II. Những đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT:
(Những DN được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ)
(Theo khoản 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC)

- DN, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT <1 tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định.
- DN, hợp tác
xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
- DN mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.
- Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

III. Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT:

Theo Công văn 5460/TCT-KK ngày 18/12/2015 của Tổng cục thuế gửi Cục Thuế TP. Hà Nội: Về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với DN, HTX mới thành lập trong năm, cụ thể như sau:

1. Đối với DN, HTX mới thành lập vào quý 4 hàng năm (từ 01/10 đến 31/12)

- Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT và thời gian ổn định phương pháp tính thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/3/2015 của Tổng cục Thuế.

Theo Công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/3/2015 cụ thể như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên và để thống nhất xử lý các vướng mắc đối với trường hợp NNT mới thành lập
trong Quý IV/2014 và trong quý IV của các năm sau năm 2014 . Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp, HTX mới thành lập khi xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp
trước thời hạn nộp HSKT đầu tiên phát sinh . Nếu đến thời hạn nộp HSKT đầu tiên NNT không nộp mẫu 06/GTGT thì NNT thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.

VD : DN bạn nhận được giấy phép DKDK ngày 26/3/2015.
- Theo quy định những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý. Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý 1/2015 là ngày 30/4/2015
-> Như vậy: Các bạn nên nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 30/4/2015 (càng sớm càng tốt) để còn xác định xem DN bạn kê khai theo khấu trừ hay trực tiếp mà lựa chọn tờ khai để nộp.


- Trường hợp doanh nghiệp, HTX mới thành lập trong quý IV năm 2014 khi xác định thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ
chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV, năm 2014 và 2015 . Đến trước ngày 20/12/2015 doanh nghiệp, HTX căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC để áp dụng phương pháp khấu trừ cho hai năm 2016 và 2017. Áp dụng tương tự cho các trường hợp NNT thành lập mới trong quý IV của các năm tiếp theo sau năm 2014.

VD: DN bạn thành lập 12/10/2015. Bạn chỉ cần nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 30/1/2016 (Trước thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý 4/2015 là tờ khai đầu tiên)
-> Chỉ cần nộp 06/GTGT cho quy 4/2015 và năm 2016. Sang năm 2016 mới phải xác định lại doanh thu.


2. Đối với DN, HTX mới thành lập từ 01/01 đến 30/9 hàng năm

a) Về nguyên tắc xác định doanh thu khi hết năm dương lịch đầu tiên:

- Trường hợp DN, HTX mới thành lập từ 01/01 đến 30/9 hàng năm, hoạt động sản xuất kinh doanh
không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước tính của năm như sau:

=> Tổng cộng của chỉ tiêu “
Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT ” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoặc quý hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động  sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng .

- Việc xác định doanh thu theo nguyên tắc này không phân biệt DN, HTX thực hiện khai theo tháng hoặc quý.

b) Về thời điểm gửi mẫu 06/GTGT

- Đối với trường hợp DN, HTX đang áp dụng phương pháp khấu trừ

+ Doanh nghiệp, HTX có ước tính doanh thu
từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định trong 02 năm tiếp theo không phải gửi mẫu06/GTGT đến cơ quan thuế.

+ Doanh nghiệp, HTX ước tính
không đạt mức doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên nhưng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước 20/12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế, cho chu kỳ ổn định 02 năm tiếp theo .Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì DN, HTX áp dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cho năm tiếp theo.

VD: DN bạn thành lập 12/10/2015.
- Bạn phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/11/2015 (nếu kê khai theo tháng) hoặc trước ngày 30/1/2016 (nếu kê khai theo quý) ( Trước thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT đầu tiên). Và cơ quan thuế đồng ý cho kê khai khấu trừ.
-> Chỉ cần nộp 1 lần 06/GTGT cho quý 4/2015 và năm 2016.

-> Cuối năm 2016 xác định lại doanh thu, cụ thể như sau:

- Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 10, 11 chia (:) 2 tháng, sau đó nhân với (x) 12 tháng.
- Nếu DT từ 1 tỷ trở lên thì không phải nộp mẫu 06/GTGT
- Nếu DT không đạt mức 1 tỷ thì phải nộp mẫu 06/GTGT (chậm nhất ngày 20/12/2016)


- Đối với trường hợp DN, HTX đang áp dụng phương pháp trực tiếp

Doanh nghiệp, HTX mới thành lập đang áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp thì phải thực hiện ổn định phương pháp tính thuế
đến hết năm dương lịch đầu tiên . Nếu muốn chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT sang khấu trừ thì phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế chậm nhất ngày 20/12 của năm trước  liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới. Nếu DN, HTX không nộp mẫu 06/GTGT thì tiếp tục áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp cho năm tiếp theo.

Tweet

Mạng lưới cá cược thành viên Crown

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats