Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Đại học Southampton

Đại học Southampton

khoi nghiep thanh lap cong ty moi 1 Rất nhiều bạn kế toán khi lên được BCTC nhưng lại không biết đúng hay sai và nếu có phát hiện ra sai thì không biết sử lý như thế nào. Công ty Dịch vụ Trái Đất xin chia sẻ 1 số thủ thuật kiểm tra BCTC nhanh và chính xác.

1. Kiểm tra xem tất cả các tài khoản kế toán trên bảng cân đối phát sinh đã có số dư đúng với bản chất của nó hay không.

2. Số dư TK 133. 331 có khớp với số dư công nợ phải thu và phải trả hay không. Kiểm tra lại công nợ thực tế với khách hàng và nhà cung cấp.

3. Số dư TK 133 có khớp với tờ khai thuế GTGT hay không.

4. Kiểm tra số dư TK 142.242 có khớp với bảng phân bổ CCDC hay chưa. Nếu không bằng nhau xem lại cách phân bổ hoặc định khoản kế toán bị sai.

5. Kiểm tra số dư trên tài khoản 156 trên Bảng cân đối phát sinh và Bảng NXT có bằng nhau hay không. Nếu không bằng nhau có thể do các lỗi sai sau:

§ Định khoản sai tài khoản.

§ Xuất hàng trước khi mua.

§ Đơn giá sai so với giá vốn hàng xuất bán.

6. Kiểm tra việc Khấu hao TSCĐ. Kiểm tra  thời gian khấu hao TSCĐ theo đúng khung thời gian quy định hiện hành hay chưa. Kiểm tra số liệu trên bảng khấu hao TSCĐ có khớp với số dư trên TK 214 trên Bảng cân đối phát sinh hay không.

7. Kiểm tra tài khoản 3334. Đây là 1 vấn đề kế toán thường sai sót. Chúng ta so sánh số thuế TNDN 4 quý đã nộp so sánh với số thuế TNDN phải nộp cả năm và làm bút toán điều chỉnh chi phí thuế TNDN có thể là tăng thêm hoặc giảm đi.

Nếu tăng thêm ghi:

 Nợ TK 821.
 Có TK 3334.
Nếu giảm so với tạm tính ghi:
  Nợ TK 3334.
 Có TK 821 phần tiền thừa trước khi lập BCTC

8. Kiểm tra sổ quỹ tiền mặt:  Nguyên tắc hạch toán sổ quỹ tiền mặt không được âm quỹ tại bất cứ thời điểm nào trong năm. Vì nếu tại 1 thời điểm nào đó âm quỹ thì kế toán phải xử lý ngay bằng các nghiệp vụ vay ngắn hạn cá nhân để bổ sung tiền mặt.

9. Kiểm tra tài khoản ngân hàng  so với sổ phụ ngân hàng đã đúng với số dư cuối kỳ 31/12 hay chưa? Nếu sai tìm lại định khoản các nghiệp vụ hàng tháng và có thể tìm dựa vào sao kê ngân hàng….

Kiểm tra xem doanh thu TK 511  có khớp với doanh thu của từng tháng trên tờ khai hay không.

Tweet

Đại học Southampton

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats