Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Vương miện chơi game

Vương miện chơi game

Bắt đầu từ ngày 1/1/2016, Thủ tục - hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo hướng dẫn tạiQuyết định 959/QĐ-BHXHnăm 2015 về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế với nhiều quy định về mức đóng, hồ sơ, thời hạn giải quyết; chu trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH;… được ban hành ngày 09/09/2015. (thay thế Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, Bãi bỏ Điều 1 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH, Các văn bản quy định do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với Quyết định này đều hết hiệu lực.)

Doanh nghiệp phải làm hồ sơ tham gia bảo hiểm bắt buộc cho tất cả các lao động kỳ hợp đồng từ đủ 3 tháng trở lên theo thủ tục sau:
1. Thành phần hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc.

a) Người lao động làm:

+ Tờ khai - cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT

+ Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.

(như thương binh, người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ...)

b) Doanh nghiệp làm:

          + Tờ khai - cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

          + Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN -

          + Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn. (nếu có)
(Hồ sơ trên Áp dụng với cả đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến)

          + Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản sao)
c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Mức đóng và trách nhiệm đóng:

- Bắt đầu từ 1/1/2016 mức đóng Bảo hiểm bắt buộc có sự thay đổi đóng kể do 2 yếu tố:

          + Lương tối thiểu vùng năm 2016 tăng.

          + Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm cũng khác: là cả lương và phụ cấp.

- Về tỷ lệ đóng giữa người LĐ và người sử dụng LĐ không có gì thay đổi so với năm 2015.
3. Phương thức đóng bảo hiểm:

a). Đóng hàng tháng:

· Hàng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

b) Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần:

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hàng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

Tweet

URL vương miện

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats