Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Xử lý trường hợp về thuế môn bài năm 2016

Công việc đầu năm của mỗi kế toán không thể không làm đó là Nộp thuế môn bài. Nhưng có nhiều bạn kế toán ghi sai mã NDKT, sai Mã chương, nhầm bậc thuế, một số bạn khác khi chuyển tiền qua nộp thuế điện tử lại đánh nhầm số tiền từ 1triệu thành 10 triệu… dẫn đến nộp thừa thuế môn bài. Sau đây Dịch vụ Trái Đất hướng dẫn cách giải quyết khi phát hiện sai sót.

Theo TT156, Điều 33. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

2 . Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

a . Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 29 Thông tư này (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này).

b . Bù trừ tự động  với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản này.

c . Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền thừa phải nộp thừa theo hướng dẫn  tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan  thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này.

Theo TT156 Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế, khoản 5

c.3 Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì lập hồ sớ khai bổ sung. Số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

è Theo hai điểm trên thì các khoản thuế cùng loại thuế được bù trừ khi DN nộp thừa mà không được bù trừ thuế này sang thuế khác.

· Vì vậy khi bạn đã nộp thừa thuế Môn bài thì điều chỉnh số nộp thừa sang một loại thuế khác để sau này bù trừ với loại thuế mà dự kiến phải nộp, sau khi điều chỉnh xong số thuế môn bài thừa sang mục thuế TNDN thì đến khi tạm nộp thuế TNDN quý I/2016 bạn trừ khoản thuế nộp thừa này đi hoặc nếu không trừ thì đến khi quyết toán thuế TNDN năm 2016 bạn cộng cả khoản này vào chỉ tiêu E1 trên tờ khai quyết toán thuế cùng với 4 quý đã tạm nộp.

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT MẪU C01-07/NS

Hướng dẫn cách viết giấy điều chỉnh thu ngân sách nhà nước mẫu C1-07/NS ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BTC (Đây là mẫu C1-07/NS theo TT 08 nhưng đã được đính chính theo QĐ 759).

- Khi phát hiện viết sai giấy nộp tiền vào NSNN (Nộp nhầm tiền thuế vào tài khoản cơ quan thu, nộp thiếu, thừa tiền thuế, nộp sai cơ quan thuế), các bạn phải làm Mẫu C1-07/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN, kèm theo chứng từ nộp tiền (bản sao và bản gốc) để nộp cho cơ quan thuế (cơ quan thu).

è Nếu bạn chưa có mẫu mới nhất thì tải về tại đây:

CƠ QUAN, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ…….

Mẫu số C1-07/NS

 Giảm giá vương miện

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính)

Số: ......................


 Kính gửi: Kho bạc Nhà nước: Quận Cầu Giấy. Hà Nội

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

Cơ quan/cá nhân đề nghị điều chỉnh: Công ty TNHH Dịch vụ Kế Toán
Mã số thuế/HC/CMND,CQ thu: 0107138 025
Địa chỉ: Số 4, ngõ 67 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hình thức nộp tiền:
 nộp tiền mặt tại KBNN  nộp tiền mặt tại ngân hàng   nộp bằng chuyển khoản tại KBNN  nộp bằng chuyển khoản tại NH

Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị cơ quan thu …………..(hoặc)KBNN Quận Cầu Giấy điều chỉnh lại như sau:

Cơ quan quản lý thu: Quận Cầu Giấy . Mã số: ….. (Liên hệ với cơ quan thuế để biết mã số của CQ đó).

GNT

Mã số ĐT nộp thuế

Nội dung nộp NSNN

Thông tin đã hạch toán

Đề nghị điều chỉnh

Số

Ngày

Mã TKKT

Mã NDKT

Mã CQ thu

Mã Chương

Kỳ

thuế

Số

tiền

Mã TKKT

Mã NDKT

Mã CQ thu

Mã Chương

Kỳ

thuế

Số

tiền

01

01

/01/

2016

Mã số thuế của bạn

Thuế môn bài năm 2016

1901

754

01/2016

3.000.000

1804

754

01/2016

1.000.000

1052

754

01/2016

2.000000

Tổng cộng

3.000000

Tổng cộng

3.000000


Cách viết giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS:

Mã số ĐT nộp thuế: Ghi MST công ty bạn.
Nội dung nộp NSNN: Nội dung nộp tiền mà bạn muốn điều chỉnh. VD: Thuế môn bài
Mã TKKT: Liên hệ với cơ quan thuế để biết mã TK.
Mã NDKT: Viết theo giấy nộp tiền vào NSNN hoặc tra trong Quyết định 33/2008/QĐ-BTC
Mã CQ thu: Liên hệ với cơ quan thuế để biết mã số của CQ đó.
Mã chương: Viết theo giấy nộp tiền vào NSNN hoặc tra trong Quyết định 33/2008/QĐ-BTC

Trình tự thực hiện:
- Các bạn lập 03 liên Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN: Gửi cơ quan thu xác nhận (cơ quan thuế đóng dấu), sau đó gửi 1 bản đến kho bạc nhà nước thực hiện điều chỉnh.
- Các liên được xử lý như sau:
+ 01 liên làm căn cứ hạch toán điều chỉnh và lưu tại kho bạc nhà nước;
+ 01 liên gửi cơ quan đề nghị điều chỉnh (Qua cơ quan quản lý thu);
+ 01 liên lưu tại DN.

Tweet

Tỷ số thể thao Crown

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats