Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ

Kỳ nộp Báo cáo tài chính sắp đến. Có rất nhiều doanh nghiệp sẽ không phải nộp báo cáo tài chính của năm 2015, mà được gộp  vào kỳ Báo cáo tài chính của năm 2016 . Nhưng nhiều bạn kế toán không biết, vẫn làm, và vẫn nộp Báo cáo tài chính của năm 2015 (năm 2015 chưa có phát sinh).…

Xem chi tiết: Sẽ không phải nộp báo cáo tài chính

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài chi tiết và vụ thể, cách ghi tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Nếu bạn chưa có mẫu có thể xem thêm tại đây: Mẫu tờ khai thuế môn bài mẫu 01/MBAI

Cách lập tờ khai thuế môn bài chi tiết như sau:

[01] Kỳ tính thuế:  Ghi năm nộp thuế…

Xem chi tiết: Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài

Các bậc thuế môn bài năm 2016 mới nhất theo Thông tư số 42/2003/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định về mức thuế môn bài cho hộ kinh doanh cá thể và đối với Doanh nghiệp.

1. Mức thuế môn bài của hộ kinh doanh cá thể:

- Theo Nghị định số 75/2002/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về điều chỉnh mức thuế môn bài và các thông tư hướng dẫn thì Hộ kinh doanh…

Xem chi tiết: Các bậc thuế mới nhất

Tỷ lệ cá cược Crown

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats