Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ
Thủ tục đăng ký khai trình sử dụng lao động

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đại diện của doanh nghiệp đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định (Kèm theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp và CMND của cá nhân)

  1. ản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01…

Xem chi tiết: Thủ tục đăng ký khai trình sử dụng lao động

Thủ tục báo tăng lao động

THỦ TỤC BÁO TĂNG LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp đã tham gia bảo hiểm lần đầu rồi nhưng trong năm phát sinh thêm lao động có ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên, khi đó doanh nghiệp phải có trách nhiệm báo tăng LĐ đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho người lao động với cơ quan…

Xem chi tiết: Thủ tục báo tăng lao động

Thủ tục gia hạn thẻ BHY

Thủ tục gia hạn thẻ BHY

- Khi người lao động hết thời hạn thẻ BHYT thì doanh nghiệp tiếp tục gia hạn thẻ BHYT cho người lao động tham gia bảo hiểm

- Điều kiện để gia hạn được thẻ thì doanh nghiệp phải đóng đầy đủ tiền bảo hiểm cho cơ quan BHXH đến tháng gia hạn. Hiện nay cơ quan BHXH gia hạn thẻ trong vòng 6…

Xem chi tiết: Thủ tục gia hạn thẻ BHY

Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT

MỨC PHẠT KHI LÀM MẤT HÓA ĐƠN GTGT

Kể từ ngày 02/3/2014 Theo Thông tư Số 10/2014/TT-BTC ban hành ngày 17 /1/2014 của Bộ tài chính: Quy định các mức phạt khi làm mất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cụ thể như sau:

1. Mất hóa đơn GTGTchưa làm thông…

Xem chi tiết: Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT

Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT

MỨC PHẠT VI PHẠM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN GTGT

Ngày 17/1/2014 Bộ Tài Chính ban hành thông tư 10/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, thông tư này có hiệu lức từ ngày 2/3/2014.

Theo đó các mức phạt theo các vi…

Xem chi tiết: Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT

Mức phạt chậm nộp thuế GTGT

MỨC PHẠT CHẬM NỘP TIỀN THUẾ GTGT, TNDN VÀ CÁCH TÍNH TIỀN PHẠT

Bắt đầu từ ngày 1/1/2015 việc xử phạt vi phạm nộp chậm tiền thuế sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Theo đó cách xác định tiền chậm nộp tiền thuế được tính như sau:
1.  Đối với khoản tiền thuế nợ…

Xem chi tiết: Mức phạt chậm nộp thuế GTGT

Thuế môn bài với văn phòng đại diện và vp giao dịch

Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 37, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

1. Văn phòng đại diện

L à đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh…

Xem chi tiết: Thuế môn bài với văn phòng đại diện và vp giao dịch

Các bài khác...

Trò chơi sòng bài Crown Casino

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats