Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ
Giảm giá thể thao Crown cao nhất

Bản tin Tổng hợp văn bản mới số 02, tháng 5 năm 2016.

Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 1772/TCT-KK ngày 28/4/2016 về vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng

Trường hợp hồ sơ hoàn thuế của Công ty Sunico có hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào của dịch vụ…

Xem chi tiết: Giảm giá thể thao Crown cao nhất

Vương miện thể thao

Vương miện thể thao

- Về quản lý hóa đơn: Hóa đơn phải được bảo quản cẩn thận tại cuốn, khi có vấn đề phát sinh cần phải lấy hóa đơn hoặc giao cho bộ phận khác thì phải mở sổ (theo quy định của Luật kế toán) hoặc lập…

Xem chi tiết: Vương miện thể thao

Xử lý hóa đơn viết cách quyển, cách số

Xử lý hóa đơn viết cách quyển, cách số

Việc sử dụng hóa đơn được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều kế toán mới vào nghề hoặc chưa có kinh nghiệm, thậm chí cả những kế toán có kinh nghiệm vi phạm quy định này, khi…

Xem chi tiết: Xử lý hóa đơn viết cách quyển, cách số

Các bài khác...

chỉ số vương miện

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats