Bạn đang ở: Trang chủ Mẫu VB HĐ

Crown thể thao trực tuyến

Phụ lục II-1

(Thông tư 20/2015/TT-BKHDT)

TÊN DOANH NGHIỆP


Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng…

Xem chi tiết: Crown thể thao trực tuyến

Các mẫu hợp đồng

Các mẫu hợp đồng mời bạn chọn và tải về:

 • Hợp đồng làm việc không xác định thời gian cho viên chức:
 • Mẫu hợp đồng thuê nhà ở:
 • Mẫu hợp đồng lao động:
 • Mẫu thang bảng lương:
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa:

Xem chi tiết: Các mẫu hợp đồng

Các mẫu văn bản

Các mẫu văn bản mời các bạn chọn và tải về:

 • Phiếu giao nhận mẫu 103:
 • Mẫu D01b-Ts:
 • Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn:
 • Mẫu công văn gộp báo cáo tài chính:
 • Mẫu D02- TS:
 • Cách viết giấy nộp tiền vào ngân…

Xem chi tiết: Các mẫu văn bản

Vương miện thể thao

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats